Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 

1.      Souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů uděluji společnosti RIZZLE SE, IČ: 01538934, se sídlem Revoluční 1082/8, Nově Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

·         jméno a příjmení

·         název společnosti

·         okres

·         email

 

2.      Jméno, příjmení, název společnosti, okres a e-mail je pro Správce nutné zpracovávat za účelem zasílání newsletteru s nabídkami personalizovanými pro danou lokalitu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

 

3.      S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas, který jsem projevil zakliknutím pole. Jsem si vědom/a, že souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@skladnik.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti RIZZLE SE, IČ: 01538934, se sídlem Revoluční 1082/8, Nově Město, 110 00 Praha 1 s označením obálky OSOBNÍ ÚDAJE.

 

4.      Vím, že zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, konkrétně především:

a.       WEDOS Internet, a.s., IČ: 28115708

b.       Google Ireland Inc., Seznam.cz a.s., Facebook Inc., Heureka Shopping s.r.o.,

 

5.      Vím, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:

·         vzít souhlas kdykoliv zpět,

·         požadovat po Vás (Správci) informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,

·         požadovat po Vás (Správci) vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

·         vyžádat si u Vás (Správce) přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

·         požadovat po Vás (Správci) výmaz těchto osobních údajů,

·         v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Vás (Správce) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

6.      Správce zveřejnil další údaje o ochraně osobních údajů, které poskytuje údajům, které zpracovává zde.

 

 

Aktualizováno: 22.5.2018